Thanh lý bộ sofa góc da pha nỉ màu hoa cúc mới 99,9%

bộ sofa góc da pha nỉ có kích thước 1m6x2m1 bao gồm 2 đôn 1 bàn kính